Polityka prywatności

 Zasady bezpieczeństwa - Polityka Prywatności RODO

ROZPORZĄDZENIE RODO - Polityka prywatności RODO

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. do dnia 25.05.2018 r.: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204);
2. od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, związane z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl
 są przetwarzane przez Eko-zioła Sklep zielarsko medyczny Marzena Pengiel Gdyńska4, Gdańsk o numerze NIP 584-153-97-11, REGON 222133002, wpisaną do KRS  która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, o których mowa powyżej, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji  zamówień na asortyment dostępny w eko-ziola.pl;
 3. w celu rozpatrywania składanych  reklamacji;
 4. w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 5. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanych drogą elektroniczną informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania  informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie przez Ciebie może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym eko-ziola.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Państwa. Dane uzyskaliśmy na podstawie złożonego zamówienia na stronie www.eko-ziola.pl

 

Powierzenie nam swoich danych osobowych daje Klientowi prawo do:

 1. wglądu w dane osobowe
 2. żądania aktualizacji danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych

Podane przez Klienta dane osobowe dostępne są do samodzielnej edycji i usunięcia w zakładce "Moje konto"

Żądanie całkowitego usunięcia konta może być zrealizowane po wysłaniu wniosku
na adres sklep@eko-ziola.pl   


Wniosek taki musi być wysłany z adresu poczty elektronicznej, pod którym zarejestrowane jest konto Klienta.

 

 

§ 1 Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest EKO-ZIOŁA Marzena Pengiel Sklep zielarsko-medyczny Gdańsk ul. Gdyńska 4 80-340 Gdańsk, NIP: 5841539711,
 2. Najważniejsze informacje na temat danych osobowych:
  1. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia i dostaw oraz w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących oferowanych przez EKO-ZIOŁA towarów
  2. Dostęp do danych osobowych Klientów mają pracownicy EKO-ZIOŁA oraz firmy spedycyjne dokonujące dostaw na rzecz EKO-ZIOŁA
  3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do czasu wycofania zgody Klienta na przechowywanie danych osobowych
  4. Na prośbę Klienta możemy przenieść dane osobowe do innego podmiotu
  5. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego, jednak jest niezbędne do realizacji zamówień i dostaw przez EKO-ZIOŁA
  7. Klient ma prawo dostępu do danych, może je sprostować. Może też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Swoich danych
  8. Wszelkie wnioski na temat przetwarzania danych Klientów, w tym dokonanie zmian w ich treści należy zgłaszać mailowo na adres sklep@eko-ziola.pl lub pisemnie na adres rejestrowy EKO-ZIOŁA
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018r.

Zabezpieczenie danych osobowych przez EKO-ZIOŁA realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

Wskazówki bezpieczeństwa:

 1. tworzenie loginów i haseł  z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych uniemożliwiające odtworzenie ich przez niepowołane osoby
 2. unikanie zapisywania loginów i haseł na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych i analogowych
 3. korzystanie z aktualizowanego oprogramowania antywirusowego
 4. każdorazowe wylogowywanie się z systemu sklepu internetowego po zakończonych zakupach.
 5. w przypadku korzystania z nieznanych urządzeń, absolutne unikanie zapisywania na nich danych użytkownika

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

 

 

 

 Pliki cookie

Korzystając ze Sklepu Internetowego EKO-ZIOŁA na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego

eko-ziola.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu KLienta do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl opuszczenia Sklepu Internetowego eko-ziola.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.


 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany zasad postępowania określonym w tym dokumencie Klient zostanie poinformowany o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie nowej treści Polityki prywatności sklepu internetowego na stronie internetowej www.eko-ziola.pl