Kategorie

Polityka prywatności

 

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, związane z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego
eko-ziola.pl są przetwarzane przez Eko-zioła Sklep zielarsko medyczny Marzena Pengiel Gdyñska4 Gdańsk o  numerze NIP 584-153-97-11, REGON 222133002, wpisaną do KRS  która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, o których mowa powyżej, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji  zamówień na asortyment dostępny w eko-ziola.pl;
 3. w celu rozpatrywania składanych  reklamacji;
 4. w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 5. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanych drogą elektroniczną informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania  informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie przez Ciebie może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym eko-ziola.pl

powierzenie nam swoich danych osobowych daje Klientowi prawo do:

 1. wglądu w dane osobowe
 2. żądania aktualizacji danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych

Podane przez Klienta dane osobowe dostępne są do samodzielnej edycji i usunięcia w zakładce "Moje konto"

Żądanie całkowitego usunięcia konta może być zrealizowane po wysłaniu wniosku
na adres sklep@eko-ziola.pl .
Wniosek taki musi być wysłany z adresu poczty elektronicznej, pod którym zarejestrowane jest konto Klienta.

 

 Zasady bezpieczeństwa

Zabezpieczenie danych osobowych przez EKO-ZIOŁA realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

Wskazówki bezpieczeństwa:

 1. tworzenie loginów i haseł  z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych uniemożliwiające odtworzenie ich przez niepowołane osoby
 2. unikanie zapisywania loginów i haseł na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych i analogowych
 3. korzystanie z aktualizowanego oprogramowania antywirusowego
 4. każdorazowe wylogowywanie się z systemu sklepu internetowego po zakończonych zakupach.
 5. korzystanie z witryny biutiq.pl tylko z zaufanych i znanych klientowi urządzeń
 6. w przypadku korzystania z nieznanych urządzeń, absolutne unikanie zapisywania na nich danych użytkownika


 Pliki cookie

Korzystając ze Sklepu Internetowego EKO-ZIOŁA na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego eko-ziola.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu KLienta do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego eko-ziola.pl opuszczenia Sklepu Internetowego eko-ziola.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.


 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany zasad postępowania określonym w tym dokumencie Klient zostanie poinformowany o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie nowej treści Polityki prywatności sklepu internetowego na stronie internetowej www.eko-ziola.pl